Политика за поверителност

Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност описва начина, по който компанията ElectraWorks Limited ('ElectraWorks', 'Ние', 'Наш', 'Нас' и прочие определения) събира, използва, съхранява, споделя или пази Вашата лична информация, когато използвате използвате нашите услуги чрез уебсайта или мобилното ни приложение. В Декларацията също така са описани Вашите права, свързани със защита на данните, включително и правото Ви да възразите срещу някои операции при обработването на данни, които прилагаме.

Администраторът на данни за Вашата лична информация е:

ElectraWorks Limited of Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

 1. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И СРЕДСТВА ЗА СЪБИРАНЕТО Й
 2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
 3. АВТОМАТИЧНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
 4. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
 5. МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕДАВАНИЯ НА ДАННИ
 6. ВАШИТЕ ПРАВА
 7. СИГУРНОСТ
 8. ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
 9. ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 10. КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ

1. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И СРЕДСТВА ЗА СЪБИРАНЕТО Й

Ние събираме следната информация за Вас:

1.1 Лична информация, която ни предоставяте, когато използвате нашата уеб страница или регистрирате сметка при нас. Това може да включва име и фамилия, дата на раждане, информация за кредитна карта, потребителско име и парола, доказателство за възраст и самоличност, адрес за фактуриране, домашен адрес, имейл адрес, телефонен номер или друга информация за връзка.

1.2 Техническа информация за Вашето устройство и платформа, като например административна информация, информация за трафика, включително, но не само: източник на IP адрес, време за достъп, дата на достъп, вид на устройството, посетени уеб страници, използван език, локация, роуминг проследяване, доклади за срив в софтуера и вид на използвания браузър. Тази информация е от съществено значение за предоставянето и качеството на услугите.

1.3 Вашия публичен профил, включително име, снимка и друга информация, която ни предоставяте посредством Вашите харесвания, постове или при друго взаимодействие с нашите социални мрежи, като Facebook, Twitter и Google+.

1.4 Ние съхраняваме записи от комуникацията Ви, когато се свързвате с нас или взаимодействате с нас, включително чрез имейли, писма, текстови съобщения SMS, онлайн приложения за изпращане на съобщения, като WhatsApp и Skype, телефон или функция за чат на живо на нашата уеб страница.

1.5. Друга информация от база данни на трети страни за спазване на нашите правни и регулаторни задължения.

1.6 Също така можем да получим личната Ви информация от онлайн доставчици и доставчици на услуги, като финансови и споделени ликвидационни услуги, и от списъци с клиенти, законно придобити от доставчици на трети страни.

1.7 Можем да събираме допълнителни данни за Вас от информацията, която ни предоставяте чрез използването на нашите услуги.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

2.1 Да предоставим исканите услуги или да сключим договор с Вас:

 • За предоставяне на съобщения за обслужване на клиенти и услуги, включително съобщения, изискващи Вашите отзиви за предлаганите от нас услуги и уведомяващи Ви относно промени в нашата уеб страница, услуги или промени, свързани с нашите правила, условия и политика.
 • За провеждане на проверки за сигурност по всяко време с цел удостоверяване на Вашата самоличност и възраст, и за удостоверяване на предоставената от Вас информация за регистрация, както и за проверка на това, дали използването на нашите услуги и Вашите финансови транзакции не са в евентуално нарушение на нашите Общи условия и на приложимото право. Проверките за сигурност могат да включват, например, поръчка за кредитен отчет и/или друг начин за верифициране на информацията, която предоставяте срещу база данни на трети страни.
 • За обработване на Вашите онлайн транзакции и плащания (включително разкриване на Вашата лична информация на трети лица, обработващи плащания, ESP и други финансови институции, ако е необходимо).

2.2. Да упражняваме дейността си и да следваме законните си интереси:

 • Да правим проучвания, да отправяме запитвания, анкети и оплаквания и да даваме обратна връзка.
 • Да публикуваме Вашата игралната активност на стената Ви със съобщения и да споделяме съдържанието с други играчи, което може да доведе до получаване на точки за лоялни клиенти, точки или награди (публикуването на игрална активност можете да контролирате във Вашите настройки за поверителност).
 • Да помагаме при участието Ви в промоции на трети страни, проучвания на пазара и събития.
 • Разговорите с клиентите по телефон или чат могат да бъдат записвани с цел подобряване качеството на обслужване, за подобряване на нашите продукти, за обучение на персонала и за извършване на запис на съдържанието в случай на последваща жалба.
 • Да Ви предоставяме промоционални оферти и информация, към която сте проявили интерес или за която ние сме преценили, че би могла да представлява интерес към нашите продукти.
 • Ние контролираме използването на нашия уебсайт и онлайн услуги, и използваме личната Ви информация с цел подобряване и защита на нашето съдържание, услуги и уеб страници - както онлайн, така и офлайн.
 • Ние използваме личната Ви информация за персонализиране на нашата уеб страница и на услугите си за Вас.
 • Ние контролираме сметките на нашите клиенти, за да предотвратим използването на нечестни практики на нашата уеб страница.
 • Ние използваме лична информация за разследване на жалби, получени от Вас и други потребители, относно нашите уеб страници или услуги.
 • Възможно е да бъдем принудени да споделим Вашите данни с доверени трети страни, които ни предоставят услуги, свързани с доставка на хазартни игри, включително обслужване на клиенти, информационна сигурност, плащания, маркетинг, анализ на данни, проучвания и изследвания.
 • Ако е необходимо, ще използваме личните Ви данни във връзка със съдебни искове и спазване на регулаторни и разследващи цели (включително разкриване на такава информация във връзка с юридически или съдебен спор).
 • Ние използваме личните Ви данни, за да изградим профил с Вашите демографски данни, вероятно поведение и предпочитания. Тази информация се използва за взимане на по-добри решения във връзка с нашите услуги, съдържание и промоции. Ние също така докладваме за различния принос към нашите търговски резултати от различни клиентски профили. Ние създаваме профили чрез ръчни или автоматизирани процеси, включително от доставчици на трети страни.

2.3 Съгласно Вашите предпочитания:

 • В зависимост от личните Ви предпочитания (ако има такива) ще използваме Вашата лична информация за изпращане на рекламни съобщения (които биха могли да представляват интерес) посредством имейл, текстови съобщения (вкл. директни съобщения чрез WhatsApp и Skype), телефон, поща, онлайн, имейл съобщения, push известия или други достъпни канали за предоставяне на информация относно нашите продукти, услуги и промоции, включително други игрални продукти (като онлайн покер, казино, залагания и бинго услуги).
 • Да споделяме Вашите данни за контакт с избрани медийни партньори и съдружници, за да могат да Ви предлагат своите рекламни услуги. Ние ще правим това, само в случай че имаме Вашето съгласие и в случай че това е в съответствие с Вашите предпочитания за реклама.
 • Да Ви записваме за проучвания или промоции, за които сте дали съгласието си.
 • Ние използваме бисквитки и подобни технологии в съответствие с нашата политика за използване на бисквитки. За повече информация, моля, направете справка с нашата Политика за използване на бисквитки.
 • В други случаи, когато Ви молим за разрешение, ще използваме личните Ви данни за цели, които ще разясним в съответния момент.
 • Навсякъде, където изискваме Вашето съгласие, ще имате възможност да го оттеглите. Въпреки това ние може да имаме други правни основания за обработване на Вашите данни, като тези, описани по-горе. Вие имате възможност да се откажете от това по всяко време, като актуализирате своите предпочитания за реклама.

2.4. За цели, които представляват изискване от закона:

 • В отговор на искане от страна на правителствени или правоприлагащи органи, провеждащи разследване.
 • Разследване и/или докладване на измами, тероризъм, погрешно представяне на данни, инциденти, свързани със сигурността или престъпления съгласно приложимото право.

3. АВТОМАТИЧНО ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Ние може да прилагаме автоматично взимане на решение (напр. решения, взети без човешка намеса), включително профилиране с цел създаване на описание по демографски признаци, поведение в миналото, вероятно бъдещо поведение и предпочитания.

Това ни помага:

 • да предоставяме специално подбрано за Вас съдържание и оферти посредством нашата платформа и средствата ни за комуникация;
 • да предоставяме на потребителите си разнообразни услуги, свързани с плащания и тегления, обслужване на клиенти и други оперативни услуги; и
 • да спазваме законовите и регулаторни разпоредби във връзка с измами, пране на пари и отговорна игра.

Ако не сте съгласни с даден резултат от атоматично взимане на решение, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт в раздел "Права" и ние ще разгледаме решението.

4. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние можем да оповестяваме информация, свързана с Вас;

 • на други компании от GVC Group, включващи GVC Holdings PLC и нейните преки и косвени дъщерни дружества по вътрешни причини, основно за бизнес и оперативни цели съгласно настоящата декларация за поверителност;
 • на доставчици на услуги на трети страни, които ще ги обработват от наше име за целите, описани по-горе; Такива трети страни включват доставчици на уебсайт хостинг, поддръжка, управление на кол центрове, проверка на идентичността, услуги за проверка на информацията, маркетинг, анализ на данни, проучвания и изследвания, системи на трети страни за обработване на електронни плащания и/или финансови институции за обработване на финансови транзакции и други организации, които предоставят техническа поддръжка, обработват Вашите онлайн транзакции и поддържат сметката Ви;
 • на правоохранителни и публични органи, за да спазим всяко едно правно задължение или където считаме, че сме длъжни да се съобразим с дадено задължение.
 • на трети страни, за да приложим нашите условия за ползване и всяко едно споразумение; или с цел защита на правата, собствеността, безопасността или сигурността на GVC Group, на трети страни или на обществеността.
 • на други онлайн сайтове за хазарт, банки, компании за кредитни карти и съответните представителства, ако установим измама или опит за измама от Ваша страна по отношение на нас или на някой от нашите служители - това може да включва, но не се ограничава до манипулация на игри, платежна измама или забранена транзакция (вкл. пране на пари); и
 • на трети страни в случай на продажба, придобиване на активи, сливане, обявяване в несъстоятелност или процедура по реорганизация.

5. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ

Ние съхраняваме личната Ви информация на нашите сървъри, които се намират в Европейската икономическа зона (ЕИЗ).

Както всяка мултинационална организация, често сме задължени да прехвърляме данни на международно ниво. Съответно Вашите данни могат да се прехвърлят глобално (в случай че данните Ви са събрани в рамките на Европейската икономическа зона, това означава, че те могат да бъдат прехвърляни извън нея).

Когато личната Ви информация се прехвърля към държава или територия извън Европейската икономическа зона, и в случай че се касае за държава, която не е обект на адекватно решение, одобрено от Европейската комисия, ние ще предприемем действия с цел осигуряване на защита на Вашата лична информация. Например, прилагайки корпоративни правила за обвързване на обработващите лични данни на трети страни; споразумения за поверителност в групата; одобрени от Европейската комисия договорни клаузи или като потвърдим, че трети страни са сертифицирани по одобрен механизъм за сертифициране съгласно международните правила за поверителност.

6. ВАШИТЕ ПРАВА

По закон имате редица права, свързани с Вашата информация. Можете да упражните всяко от тези права, като се свържете с нас посредством информацията за контакт по-долу.

 • Право да възразите срещу обработването на лични данни. Вие имате право да възразите срещу обработването на някои видове данни, включващи обработване за директен маркетинг.
 • Право да бъдете информирани. Вие имате право да получите ясна, прозрачна и лесно разбираема информация относно това как използваме Вашите данни и права.
 • Право на достъп Вие имате право да получите достъп до Вашите данни (в случай че ние ги обработваме) и до определен вид друга информация (подобна на тази, предоставена в настоящата Декларация за поверителност). 
 • Право на коригиране. Имате право да коригирате данните си, ако те са неточни или непълни. Можете да изискате от нас отстраняване на грешки в информацията, която притежаваме.
 • Право на изтриване. Също така известно като "правото да бъдеш забравен" и накратко Ви позволява да изискате изтриване на информацията, която притежаваме. Това право не е абсолютно и няма да бъде приложено, в случай че са налице правни императивни съображения.
 • Право на ограничаване на обработката. Вие имате право да "блокирате" или да забраните по-нататъшна употреба на Вашата информация. Ако обработването на данни е ограничено, ние все още можем да съхраняваме Вашата информация, но няма да я използваме по-нататък.
 • Право на преносимост на данни. Имате право да получавате и използвате повторно Вашата информация за собствени цели за различни услуги. Това обаче не е общо право и има изключения.
 • Право да се подава жалба. Вие имате право да подадете жалба към Вашия регулаторен орган за защита на данните относно начина, по който боравим и обработваме Вашата информация. Вижте раздела за контакти по-горе.
 • Право на оттегляне на съгласието. Ако сте дали съгласието си за обработване на Вашите данни, можете да оттеглите решението си по всяко време.

7. СИГУРНОСТ

Сигурността на информацията и техниките, необходими за защита на данните, са важни аспекти от нашата дейност. Ние използваме адекватни организационни, технически и административни мерки за защита на личните Ви данни от неоторизиран достъп, неоторизирана промяна, от издаване или разпространение на информация, която притежаваме и предприемаме стъпки, за да гарантираме, че нашите дъщерни дружества, агенти, съдружници и доставчици също използват адекватни нива на сигурност. В частност:

 • Защитени със защитна стена центрове за данни;
 • Сертифицирани криптирани уебсайтове; и
 • Сертифицирани стандарти за информационна безопасност (ISO27001:2013)

8. ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Периодът, в рамките на който можем да задържим Ваши данни, зависи от целите, за които данните са събрани и е свързан с това дали сте изискали изтриване на данните и дали определени правни задължения изискват запазването им (например, регулаторни изисквания). Ние ще задържим Вашите данни минимум толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които са били събрани. Когато обработваме личната Ви информация за маркетингови цели или с Ваше съгласие, обработването на личната информация продължава, докато НИ помолите да спрем и за кратък период след това (за да можем да изпълним Вашите искания). Освен това ние пазим запис на факта, че сте поискали от Нас да не прилагаме директен маркетинг или да не обработваме личната Ви информация за неопределен период, за да можем да уважим искането Ви за в бъдеще.

В случаите, в които обработваме Вашата лична информация в съответствие с нашите правни задължения, Ние ще правим това съгласно всички срокове на съхранение, определени от приложимото право.

9. ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние може периодично да внасяме изменения в настоящата декларация (и всички допълнителни известия за поверителност) и ще Ви информираме относно тези промени, когато това се изисква от закона. Препоръчваме Ви да препрочитате редовно настоящата Декларация за поверителност.

10. КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ

Компанията ElectraWorks Limited е регистрирана от регулаторния орган на Гибралтар (GRA) с регистрационен номер DP 012717.

В случай че у Вас възникнат въпроси или искате да упражните някое от Вашите права, моля, свържете се с нас на следния имейл адрес: privacy@bwin.com

Ако Вашата държава разполага с орган за защита на данните, имате право да се свържете със съответните власти по всякакви въпроси или дела. Ако не можем да разрешим Вашите въпроси или опасения, имате право да потърсите съдебна защита, преди да се обърнете към национален съд.

Редактирано/Създадено: 25.05.2018 г.